طبق استاندارهای HSE در شرکت راهبرد صنعت پادیز رعایت موازین و مقررات OHSAS 18001:2007 و HSE-MS از ارکان اصلی شرکت بوده و همواره بر آموزش، ممیزی و اجرای مقررات جهت رعایت بهداشت فردی و محیط کار، حفظ ایمنی کارکنان و مراقبت از محیط زیست تاکید شده است. پیرو چنین تمهیدات و عملکردی، این شرکت مورد تائید و تقدیر کارفرمایان قبلی قرار گرفته است.

تقدیرنامه ها:
- پتروشیمی ایلام - قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) جهت پروژه خط لوله خوراک پتروشیمی ایلام.
- پالایشگاه ستاره خلیج فارس بندرعباس - شرکت فن آوری آبهای عمیق .
- پتروشیمی ایلام - شرکت اوکسین صنعت جهت پروژه پایپینگ پتروشیمی ایلام.
- پتروشیمی شهید رسولی - شرکت اوکسین صنعت جهت پروژه پایپینگ.
- شرکت اوکسین صنعت جهت پروژه آفسایت منطقه ویژه اقتصادی.
- پتروشیمی فجر - شرکت اوکسین صنعت جهت پروژه پایپینگ پتروشیمی .